15 iulie 2020

.
mednews-si-mobiasbanca–Mednews.md
Acasă » Știri » Avem medici suficienți, dar sunt distribuiți, geografic, neproporțional
Avem medici suficienți, dar sunt distribuiți, geografic, neproporțional

Avem medici suficienți, dar sunt distribuiți, geografic, neproporțional

18 iunie 2015, 12:10

Deși numeric personalul medical, în Moldova, este suficient raportat la numărul de populație, repartizarea geografică este neuniformă – în mediul urban sunt mai mulți medici în detrimentul situației din mediul rural. Astfel, se înregistrează deficit de medici de familie în sate şi de anumite categorii de medici-specialişti în instituţiile medico-sanitare raionale.

Astfel, asigurarea cu medici în unele raioane variază de la 2,2 la 3,5 la 10 mii de populaţie, ceea ce reprezintă un nivel foarte scăzut. În consecință, sistemul nu poate răspunde adecvat nevoilor specifice ale populației din aceste raioane.

În ansamblu pe țară, asigurarea cu lucrători medicali, în sectorul public și departamental, constituie în medie 111 la 10 mii locuitori. Dintre aceștia, 36,4 medici și 75,3 lucrători medicali cu studii medii. Totodată, în ţările din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății acest indicator este de 33,3 şi, respectiv, 76,5, iar în ţările Uniunii Europene – 34,5 şi, respectiv, 83,5 la 10 mii locuitori. „Aceasta denotă faptul că, din punct de vedere cantitativ, asigurarea cu personal este satisfăcătoare şi comparabilă cu cea din ţările regiunii europene. În țară există potențial uman necesar pentru asigurarea activității eficiente a sistemului de sănătate”, se arată în Strategia de resurse umane din sănătate pentru următorii zece ani.

Conform strategiei, din numărul total de medici care lucrează în sistem doar 2/3 sunt implicați nemijlocit în procesul curativ profilactic, iar raportat la numărul populației, densitatea acestora este de numai 27 la 10 mii locuitori.

Totodată, la nivel mondial și regional se înregistrează o criză în domeniul resurselor umane din sănătate, care se manifestă prin insuficiența lucrătorilor medicali, distribuția lor geografică neuniformă, nivel necorespunzător de calificare și migrație.

Anastasia Rusu, MedNews

Preluarea informaţiei de pe site-ul Agenţiei de Presă Mednews, poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei şi a link-ului direct la articolul preluat de pe www.mednews.md
Avem medici suficienți, dar sunt distribuiți, geografic, neproporțional Reviewed by on . Deși numeric personalul medical, în Moldova, este suficient raportat la numărul de populație, repartizarea geografică este neuniformă – în mediul urban sunt mai Deși numeric personalul medical, în Moldova, este suficient raportat la numărul de populație, repartizarea geografică este neuniformă – în mediul urban sunt mai Rating: 0
scroll to top