28 februarie 2021

.
mednews-si-mobiasbanca–Mednews.md
Acasă » Interviuri » Igor Zubcu despre noul proiect de salarizare:„ Majorarea cu 1000 sau 2000 de lei a salariului pentru tinerii specialiști, nu va scăpa sistemul de exodul medicilor”
Igor Zubcu despre noul proiect de salarizare:„ Majorarea cu 1000 sau 2000 de lei a salariului pentru tinerii specialiști, nu va scăpa sistemul de exodul medicilor”

Igor Zubcu despre noul proiect de salarizare:„ Majorarea cu 1000 sau 2000 de lei a salariului pentru tinerii specialiști, nu va scăpa sistemul de exodul medicilor”

13 iunie 2016, 11:52

Interviu despre categoriile de calificare, indicatorii de performanță, diferența între salariul tarifar și de funcție, dar și ce înseamnă propunea Ministerului Sănătății de majorare a salariului prin creșterea indicelui prețului de consum cu Igor Zubcu, Vicepreședintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

MedNews: Medicii sunt îngrijorați de faptul că la stabilirea și calcularea salariului categoriile de calificare nu vor mai avea un rol important. La ședința Colegiului Ministerului din 30 mai curent, s-a spus că acestea vor fi incluse în salariul fix, dar asupra mărimii salariului nu vor mai avea vreo influență. Este îndreptățită această temere?

Igor Zubcu: Da, este. Proiectul noului regulament de salarizare prevede ca aceste categorii de calificare să fie incluse în partea fixă a salariului. În prezent, categoria superioară de calificare presupune un spor la salariu de 50% la întâia – 40% la a doua -30%, iar în noua formulă nu vor mai fi aceste sporuri diferențiate. Va fi doar partea fixă în care se vor include categoriile de calificare din care s-a făcut o medie. Salariatul care ieri nu avea categorie și avea un salariu mai mic, începând cu implementarea noului regulament, va avea același salariu pe partea fixă ca și salariatul cu categorie superioară. Toți vor fi egali pe partea de salariu fix, chiar dacă nimeni nu poate elimina categoriile de calificare, acestea fiind un drept obținut de salariat.

MedNews: Deci au dreptate lucrătorii medicali, cei cu categorii superioare de calificare, că vor pierde din salariu?

Igor Zubcu: Ei nu pierd din salariu. Ei pur și simplu sunt egalați cu ceilalți. În acest sens, avizul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la proiectul de regulament este foarte explicit, am să citez din el.

Iată ce spune la primul punct: „Considerăm inacceptabilă excluderea sporului la salariu de funcție (tarifar) pentru categoria (gradul) de calificare. Acest fapt va descuraja specialiștii care vor să-și ridice nivelul de calificare și gradul de pregătire profesional care, inevitabil, va influența asupra calității asistenței medicale acordate populației”

La punctul doi: „ Divizarea salariului de funcție prevăzută în anexa nr.1 a proiectului Regulamentului, în raport cu vechimea în muncă de specialitate din 10 în 10 ani, nu poate fi acceptată din motivul că se egalează salariul de funcție al unui specialist cu o vechime în muncă de 10 ani cu a specialistului proaspăt angajat în muncă.

În acest sens, ar trebui păstrată divizarea salariului de funcție pentru vechime în muncă pentru specialitate din 5 în 5 ani.

Mai mult decât atât, în opinia sindicatelor, stimularea tinerilor specialiști din sector urmează a fi făcută prin alte mecanisme, cum ar fi de exemplu majorarea îndemnizației unice la angajare pentru medici și farmaciști până la 100.000 lei”.

Voi menționa că actualmente valoarea indemnizației unice la angajare constituie doar 30.000 lei. Mai mult, ne-am pronunțat că este oportun ca implementarea noului sistem de salarizare să fie realizată începând cu un an nou bugetar, fiind planificate corect resursele financiare necesare.

Confederația Sindicatelor este organul suprem în parteneriatul social la nivel național pe lângă Guvern și Patronate. Desigur, poziția Federației Sindicatelor „Sănătatea” poate fi mai dură, dar nicidecum sub poziția Confederației Sindicatelor. Din păcate, la acest capitol nu există deocamdată un punct de vedere comun între partenerii sociali la nivel de ramură: Ministerul Sănătății, CNAM și Federația Sindicatelor „Sănătatea”.

Împreună cu CNAM am propus în Legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) pentru 2016 majorarea de la 1000 la 1200 lei a salariului tarifar pentru prima categorie de funcție, iar Ministerul Sănătății a venit cu propunerea noului regulament. În dialogul social toate hotărârile trebuie să fie luate unanim și să nu facem front comun unii împotriva altora pentru că ne dorim toți același lucru – creșterea salariului pentru lucrătorii medicali.

MedNews: Rămânând tot la subiectul legat de salariul fix din proiectul de regulament, observăm că vorbim în termeni diferiți. În legea fondurilor AOAM pentru 2016 se vorbește de un salariu tarifar pentru prima categorie, care a fost majorată de la 1000 la 1200 lei, iar în proiectul Ministerului Sănătății se operează cu noțiunea de salariu de funcție. E același lucru?

Igor Zubcu: Ca să fie introdus salariul de funcție, așa cum prevede nou regulament, este necesar de a modifica un șir de acte normative, pentru că salarizarea în Republica Moldova se face în baza legilor, hotărârile de guvern sunt doar niște mecanisme de realizare a legilor. Hotărârile de guvern nu pot institui noi termeni, norme de salarizare, ci doar realizarea principiilor stabilite prin legile organice. Așadar, pentru ca să funcționeze noul proiect de hotărâre de guvern, ar trebui în primul rând schimbată Legea nr. 1585 privind asigurarea obligatorie de asistență medicală, art.16 alin. 5și 6, unde sunt prevăzute următoarele: cotele de salarizare se negociază anul de către partenerii sociali, Ministerul Sănătății, CNAM și sindicatul de ramură, care la rândul lor stabilesc salariu tarifar pentru prima categorie de calificare.

Având în vedere că Legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală se stabilește anual, salariul tarifar pentru prima categorie de calificare în acest an a fost majorat de la 1000 la 1200 lei. Acum, este și o inițiativă legislativă a unor deputați de a exclude aliniatele 5 și 6 din legea menționată. Și dacă se exclud aceste două norme, practic, noi, partenerii sociali, suntem lipsiți de dreptul de a negocia cota de salarizare. Vorbim de acele 55-60% din fonduri care fac cota de salarizare în dependență de profilul medical al instituțiilor medico-sanitare publice.

MedNews: Să înțelegem că aceasta nu este chiar bine?

Igor Zubcu: Nu e bine deloc din punct de vedere al sindicatelor, deoarece cota de salarizare este o chestiune foarte importantă pentru angajați. Mai ales că în proiectul Legii fondurilor se vorbește de un salariu tarifar și nu de unul de funcție. Prin faptul că s-a majorat salariul tarifar de la 1000 la 1200 lei pentru prima categorie de calificare se asigură o majorare echitabilă a salariului. În caz contrar, vom avea majorări mai mari pentru anumite categorii, și mai puține pentru altele, adică inechitate.

MedNews: În componenta a doua a salariului, adică salariul variabil, intră și indicatorii de performanță, care potrivit Ministerului Sănătății deja sunt elaborați „în format draft”, dar încă mai urmează să fie aprobați printr-un ordin al autorității și consultați cu partenerii sociali. De la Ministerul Sănătății am aflat că indicatorii  de performanță vor fi verificați de către Consiliul calități, o structură formată din câțiva reprezentanți ai instituției medicale și condusă de către directorul ei. E corectă această remaniere, se pare că acum lucrătorii medicali se vor simți și mai dependenți de voința „șefului”?

Igor Zubcu: Există Comisia pentru Negocieri și Consultări Colective la  nivel de ramură unde fiecare dintre partenerii sociali are câte patru membri. La ultima ședință a acestei Comisii în toamna anului 2015 am pus și noi această întrebare, dar fără să primim un răspuns răspicat.

Considerăm că indicatorii urmează să fie implementați odată cu regulamentul de salarizare, nu după cum scrie în proiect precum cp aceștia vor fi elaborați și implementați la o lună de la data intrării în vigoare a mecanismului nou de salarizare. Nu e bine lucrul acesta să se întâmple după o lună de activitate

Da, momentan aceștia sunt elaborați în formă e draft, dar ei urmează să fie aprobați printr-o hotărâre comună a partenerilor sociali. Având în vedere că nu avem o poziție unitară a partenerilor sociali despre data implementării noului sistem de salarizare, nu știu cum tot noi ne vom așeza să-l definitivăm și aprobăm. Cred că atunci când va fi adoptat cadrul legal pentru regulament de către Parlament se va întâmpla și asta.

MedNews: Când a avut loc ultima ședință a Comisiei pentru Negocieri și Consultări Colective la  nivel de ramură pe problema elaborării indicatorilor de performanță?

Igor Zubcu: Ultima ședință pe această problemă nu a avut loc. Ultima ședință a Comisiei a avut loc pe o altă chestiune ce ține de salarizare. Mai bine zis, au avut loc ședințe ale grupurilor de lucru în ceea ce ține redacția proiectului regulamentului cam pe la sfârșitul anului 2015.

Regretabil, dar pe parcursul anului 2016 nu am avut alte ședințe. De asta, văzând poziția Guvernului de majorare a salariului pentru toți lucrătorii medicali cu 20%, faptul că proiectul Hotărârii Guvernului privind Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 a trecut unanim cu propunerea de majorare a salariului tarifar pentru prima categorie de calificare, am crezut că ne gândim despre implementarea noului sistem deja începând cu 2017. Dar s-a convocat ad-hoc Colegiul Ministerului Sănătății și s-a pus în dezbatere noul regulament începând cu 1 iulie. M-a surprins faptul.

MedNews: A fost și Federația Sindicatelor „Sănătatea” invitată la Colegiu?

Igor Zubcu: A fost. Am fost chiar eu, dar cu părere de rău, nu mi s-a permis să vorbesc în cadrul Colegiului. Poate pentru faptul că nu sunt membru al Colegiului. (n.r. – Președintele Federației Sindicatelor „Sănătatea”, membru al colegiului, nu a fost prezent la ședință pe motiv de boală.)

MedNews: Când veți avea o viziune comună, unitară în cadrul dialogului social?

Igor Zubcu: Este cazul ca Ministerul Sănătății să ne convoace în Comisia pentru Negocieri și Consultări Colective la nivel de ramură ca să ne îndeplinim rolul principal – cel de armonizare a viziunilor divergente.

MedNews: Proiectul regulamentului de salarizare își propune majorarea salariului prin creșterea indicelui prețului de consum. Pentru precizare, este o majorare, sau o indexare?

Igor Zubcu: Dacă până în prezent am reușit majorarea în termeni reali cu 10%,  de data asta, ceea ce se propune este mai degrabă o indexare.

Cu așa abordări, nu vom ajunge niciodată ca salariul unui medic să fie unul decent. Pentru a garanta un salariu bun și a stimula lucrătorii medicali, ar fi binevenită o majorare în termeni reali. În prezent salariul mediu al lucrătorului medical este cu 180 lei mai mic decât salariul mediu pe economie. Noi însă vorbim de cea mai nobilă profesie, unica care este îndreptățită să se implice în creația lui Dumnezeu, adică sănătatea omului.

Majorarea cu 1000 sau 2000 de lei a salariului pentru tinerii specialiști, în opinia noastră, nu va scăpa sistemul de exodul medicilor – nici a celor tineri, nici a celor pregătiți. Știu multe familii de medici care pleacă peste hotare și sunt așteptați cu brațe deschise în Rusia, România și Germania.

Acest lucru este inacceptabil cu atât mai mult cu cât deputații în acest an au declarat medicina ca o prioritate națională, dar această prioritate nu ar trebui să se simtă doar prin cerințe față de medici, dar și prin contraprestații – salariu. Dacă vrem calitate trebuie și să plătim pentru ea și asta trebuie să o facă statul, nu pacientul. Comparativ cu tinichigii, meșterii care ne repară mașinile, dar care nu sunt calificați la nivelul unui medic, doctorii care studiază 10-15 ani, sau chiar toată viața, lucrează aproape gratuit.

În acest sens, am venit cu propunerea către Minister ca să pilotăm proiectul, conform principiului din sănătate care spune „Nu dăuna!”. Pentru că nu am vrea să dăunăm întregului sistem. Poate ar fi mai rațional ca în ultimele luni ale anului să implementăm proiectul în câteva instituții din țară și să verificăm impactul.

Deocamdată, toți însă vorbesc de punctele tari ale proiectului noului regulament de salarizare, deși nu există acte normative perfecte. Exemplul ar fi sistemul de salarizare actual care numără 12 ani și funcționează cu modificări periodice și acum. Consider că dacă venim cu schimbări radicale, pe care le considerăm bune, atunci acestea ar trebui să lucreze cel puțin 12 ani, ca să nu ne pomenim peste jumătate de an că vom sta din nou la poarta Guvernului ca să-l modificăm.

Cred că proiectul noului regulament de salarizare ar trebui să fie promovat nu la Ministerul Sănătății, dar de către Minister, împreună cu sindicatele și CNAM, în colectivele de muncă.

MedNews: Vă mulțumim pentru că ați fost unicii din partenerii social de ramură gata să răspundeți la întrebările care s-au născut din lipsa de informații și macină comunitatea medicală.

Preluarea informaţiei de pe site-ul Agenţiei de Presă Mednews, poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei şi a link-ului direct la articolul preluat de pe www.mednews.md
Igor Zubcu despre noul proiect de salarizare:„ Majorarea cu 1000 sau 2000 de lei a salariului pentru tinerii specialiști, nu va scăpa sistemul de exodul medicilor” Reviewed by on . Interviu despre categoriile de calificare, indicatorii de performanță, diferența între salariul tarifar și de funcție, dar și ce înseamnă propunea Ministerului Interviu despre categoriile de calificare, indicatorii de performanță, diferența între salariul tarifar și de funcție, dar și ce înseamnă propunea Ministerului Rating: 0
scroll to top